ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

腹股沟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腹股沟-, *腹股沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹股沟[fù gǔ gōu, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ ㄍㄡ, / ] groin (anat.), #30,109 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of a sudden, her mother's psoriasis is like the bubonic fucking plague.[CN] 她妈的牛皮癣突然间 像腹股沟瘟疫似的 Eloise (2002)
-Not the groin![CN] - 不要腹股沟! Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
I'm also known as Benny the Groin, Sammy the Schnoz EImer the Fudd, Tubby the Tuba and once as Miss Phyllis Levine.[CN] 也有人知道我是... ...本尼的腹股沟 萨米的大鼻子... ...埃尔玛的法德 托比的吐巴... Analyze This (1999)
Unfortunately, he had a critical groin injury on the way to give me the tape, and he's undergoing acupuncture treatment in Beijing, China right now.[CN] 不幸的是 在给我录像带的途中 他的腹股沟受了重伤 现在他正在 中国的北京做针刺治疗 The People vs. Larry Flynt (1996)
Around the butt and up over the groin area.[CN] 包住屁股和腹股沟部位 Raising Arizona (1987)
(soldiers) Left nipple, right groin/[CN] (军人) 左边乳头, 右边的腹股沟/ How I Won the War (1967)
And you have a pronounced swelling of glands... in your neck, groin, and armpits.[CN] 而且你的腺体明显存在肿胀... And you have a pronounced swelling of glands... 在你的脖子上 腹股沟 和腋窝下 in your neck, groin, and armpits. Millennium Approaches: Bad News (2003)
I'm gonna split you open from groin to gullet.[CN] 我打开要去分裂 从腹股沟到消化系统Digestive System食道。 Candyman: Day of the Dead (1999)
Left nipple, right groin/[CN] 左边乳头,右边的腹股沟/ How I Won the War (1967)
Dead guy getting hit in the groin 20, 30 times.[CN] 死人的腹股沟被打二,三十次 The One with Mrs. Bing (1995)
-...and groin.[CN] - ... 和腹股沟 Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
Hold his throat and groin. Come on, rookie.[CN] 卡住他的喉咙和腹股沟 交代吧, 菜鸟 Harold & Kumar Go to White Castle (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top