ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脸庞

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脸庞-, *脸庞*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脸庞[liǎn páng, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄤˊ, / ] face, #15,184 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dreamedanew dream I saw a new face[CN] 我做了新的梦我见到新的脸庞 The Band Wagon (1953)
He has clear blue eyes and a boyish face, correct me if I'm wrong.[CN] 他有一双清澈深蓝的眼睛 孩子气的脸庞 要是错了就纠正我 Fanny and Alexander (1982)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.[CN] 一朵乌云已经遮没了月亮 乌云有好一阵子徘徊不去 就像一只黑手遮住了脸庞 Rebecca (1940)
The faces.[CN] 那些脸庞 Wings of Desire (1987)
His Majesty the king was so moved... that tears were streaming down his face.[CN] 陛下如此的感动 以至于泪水滑落他的脸庞 War and Peace (1956)
The stillness, the dusk... these wild strawberries, this bowl of milk... your faces in the evening light.[CN] 还有野草莓和牛奶 你在暮色中的脸庞 The Seventh Seal (1957)
- That her face at first just ghostly - I'm working on it.[CN] "她的脸庞如初生般的朦胧" 我要继续褒电话 New York Stories (1989)
That is a great and classic Indian face.[CN] 这是经典而伟大的印第安人脸庞 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
They dance away from the dawn in a solemn dance, away to the dark country, while the rain runs down their faces and washes away their salty tears.[CN] 他们走了 跳着庄严的舞步 走向黑暗的国度 雨水洗净他们的脸庞 The Seventh Seal (1957)
I'm the soft morning breeze that caresses your lovely face.[CN] 我是轻抚你可爱脸庞的清晨微风 It Happened One Night (1934)
That her face at first just ghostly[CN] 她的脸庞如初生般的朦胧 New York Stories (1989)
He has clear blue eyes and a boyish face.[CN] 他有一双清澈的蓝眼睛和一副幼稚的脸庞 The Making of Fanny and Alexander (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top