ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脳卒中

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脳卒中-, *脳卒中*
Japanese-English: EDICT Dictionary
脳卒中[のうそっちゅう, nousocchuu] (n) stroke; cerebral haemorrhage; cerebral hemorrhage; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had a stroke last year.去年脳卒中を起こしました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-There's no sign of stroke or seizure.[JA] 脳卒中の兆候は見当たらない Bit by a Dead Bee (2009)
Archie's got a stroke, and Sam, well, he's gone to Florida.[JA] アーチーは脳卒中で サムはフロリダに行ってしまった Last Vegas (2013)
It's a stroke, a mild stroke.[JA] 軽い脳卒中なんだ Last Vegas (2013)
Neither one of us wanted to put a stroke victim in jail, and Peter Kent's son doesn't really want the world to know what his father did for a hobby.[JA] 君も僕も 脳卒中患者を刑務所に 入れたくはなかったし ピーター・ケントの息子は 父親が趣味で 何をやってたか 世間に知られたくない The Leviathan (2012)
After dad's stroke, I couldn't focus for two months[JA] 父の脳卒中のあと 2 カ月間 集中できませんでした お願いです 3 Idiots (2009)
He had a stroke.[JA] 脳卒中 Midnight (2009)
Her husband, Uncle Ban, doesn't know who they are anymore, after his stroke.[JA] 萬おじさんは脳卒中になってから - 彼女と娘の美香の事もわからなくなった Night Market Hero (2011)
Must be like...[JA] 脳卒中の発作を起こした後で A Giant Gun, Filled with Drugs (2013)
It wasn't a stroke.[JA] 脳卒中じゃないが― Rôti (2013)
My father had a stroke two years ago.[JA] 父は 2年前に脳卒中を起こして The Leviathan (2012)
Is he prone to seizures or blackouts?[JA] 脳卒中や意識喪失の既往症は? Fugue in Red (2011)
Well, I can't tell if I'm having another stroke or if it's these dad-gum lights.[JA] 脳卒中をまたわずらうのも 風前の灯火かもな Last Vegas (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脳卒中[のうそっちゅう, nousocchuu] Schlaganfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top