ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脊椎骨

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脊椎骨-, *脊椎骨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脊椎骨[jǐ zhuī gǔ, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #69,130 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脊椎骨[せきついこつ, sekitsuikotsu] (n) (See 椎骨) vertebra [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's got a fractured vertebrae. We have to immobilize him.[CN] 他的脊椎骨折,必须固定 Executive Decision (1996)
- A vertebrae.[CN] ―一个脊椎骨 Europe '51 (1952)
You've got a T4 fracture of the vertebra.[JA] -4脊椎骨の骨折だ。 Futamono (2014)
The bullet lodged in Leo's spine...[CN] 那颗子弹嵌在里欧的脊椎骨 Episode #2.2 (1990)
Do you remember?[CN] 他们打断了我两块脊椎骨 你记得吗? Memories of Underdevelopment (1968)
We'd better examine his spine again.[CN] 我们最好再检查一下他的脊椎骨 The Tin Drum (1979)
Look at the vertebrae, full of air sacs and hollows, like a bird's.[CN] 看那脊椎骨节 布满气囊和空凹 像鸟一样 Jurassic Park (1993)
The bullet lodged in his spine, but we removed it successfully.[CN] 子弹是嵌在他的脊椎骨里 但我们已经成功把它取出来了 Episode #2.2 (1990)
C7-c8 spinal cord injury, complete.[JA] 「脊椎骨C7、8を全損」 Doctor Strange (2016)
Something struck the vertebra. It might have been the axe.[JA] 脊椎骨を打った何か 斧だったかもしれない El Carnicero en el Coche (2013)
The spinal cord was damaged around the 1 Oth vertebrae.[CN] 脊椎骨第十节脊髓受到损伤 Kickboxer (1989)
The fifth to ninth segment of the vertebral column are all smashed.[CN] 脊椎骨第五到九节全部碎裂 Black Mask (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top