ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脊椎

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脊椎-, *脊椎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脊椎[jǐ zhuī, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ, ] vertebra; backbone, #23,875 [Add to Longdo]
脊椎动物[jǐ zhuī dòng wù, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] vertebrate, #58,788 [Add to Longdo]
脊椎[jǐ zhuī gǔ, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #69,130 [Add to Longdo]
脊椎动物[wú jǐ zhuī dòng wù, ˊ ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] invertebrate, #91,028 [Add to Longdo]
脊椎[wú jǐ zhuī, ˊ ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ, / ] invertebrate [Add to Longdo]
脊椎动物门[jǐ zhuī dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, / ] Vertebrata, the phylum of vertebrates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脊椎[せきつい, sekitsui] (n,adj-no) spine; vertebral column [Add to Longdo]
脊椎[せきついこつ, sekitsuikotsu] (n) (See 椎骨) vertebra [Add to Longdo]
脊椎側湾症;脊椎側彎症[せきついそくわんしょう, sekitsuisokuwanshou] (n) (See 脊柱側湾症) scoliosis [Add to Longdo]
脊椎動物[せきついどうぶつ, sekitsuidoubutsu] (n) vertebrate [Add to Longdo]
脊椎破壊[せきついはかい, sekitsuihakai] (n) spina bifida [Add to Longdo]
脊椎麻酔[せきついますい, sekitsuimasui] (n) spinal anesthesia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Ahn.[CN] 最严重的是 留在脊椎旁边的那个弹片 Episode #1.14 (2016)
- A vertebrae.[CN] ―一个脊椎 Europe '51 (1952)
A toe, an arm, top of the spine...[JA] 「D'd 第一,第二頸椎」 足指 腕 脊椎の一番上 Dead Clade Walking (2014)
Most of the stress on your shoulders and glutes, two of the larger sets of musculature in the body.[CN] 以谷物施加在你身上的重量来看 如果我们不采取合适的方式拉你上来 就会弄断你的脊椎 Little Boy Lost (2016)
Patient has suffered severe blunt force trauma, possible hematoma, severe lacerations to the scalp.[CN] 可能有脊椎损伤 Made a Wrong Turn (2016)
C7-c8 spinal cord injury, complete.[JA] 「脊椎骨C7、8を全損」 Doctor Strange (2016)
It's called spina bifida occulta.[JA] 潜在性二分脊椎です I Saw the Light (2015)
More myself was the backbone, of course.[CN] 更多我自己是脊椎, 当然。 How I Won the War (1967)
And I'm reviewing my knowledge of invertebrate zoology.[JA] なぜ彼は 顔見知りの人物に 殺されたんだろう? それと 無脊椎動物についての知識を 復習してるところだ Paint It Black (2014)
Look at that candle. Straighter than Hornblower's backbone.[CN] 看那蠟燭 比霍恩布洛爾的脊椎還要直 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- A fractured spine?[CN] -脊椎受损? Twelve O'Clock High (1949)
I've seen his X-rays. He has a crack in the lip of the vertebrate body.[CN] 照完x光 才发现他撞伤了脊椎 Twelve O'Clock High (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top