ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脆弱

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脆弱-, *脆弱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脆弱[cuì ruò, ㄘㄨㄟˋ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail, #5,443 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj) อ่อนแอ ไม่แข็งแรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na,n) frail; brittle; fragility [Add to Longdo]
脆弱[ぜいじゃくせい, zeijakusei] (n) vulnerability [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She's weak, powerless. A mere human.脆弱で力の無い、ただの人間なんだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're vulnerable.[JA] 奴らは脆弱です United (2005)
I'm not young and vulnerable anymore, but my young husband was, and I...[CN] 我不是年轻而脆弱的我了,但是我的年轻丈夫 曾经是那样的,而我... A Streetcar Named Desire (1951)
No matter how sentimental or personal you get... you're supposed to be in the United States Infantry.[CN] 無論你多麼脆弱或者 帶著什麼個人偏見... 你都是美國步兵團的一員 The Steel Helmet (1951)
Exactly what systems are vulnerable, dr. cornell?[JA] 具体的に何のシステムが 脆弱なの コーネル博士? Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)
O heavens, is't possible a young maid's wits should be as mortal as an old man's life?[CN] 哦 天哪 难道少女的理性像老人的生命一样脆弱 Hamlet (1948)
Because she's weak in the knees?[CN] 因为他膝盖脆弱吗? The Scarlet Empress (1934)
- Agent walker, right?[JA] みんな脆弱なものになる ウォーカー捜査官だったな? Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
First, I exploited a weakness I found in the network's packet filter...[JA] パケットフィルターに脆弱性を見つけて Lost & Found (2007)
At first, his humanity was thought to be a weakness.[JA] 最初 地球人は 脆弱だと思われたが Green Lantern (2011)
Unfortunately, the Blue Shadow virus, in its natural form, thrives only in water... until I improved upon that weakness.[JA] ウイルスが自然のままで水においてのみ繁栄する 俺はその脆弱性を改良したけどさ Blue Shadow Virus (2009)
vulnerable because it's so thin.[JA] 脆弱さはその薄さの為です An Inconvenient Truth (2006)
I'm not sentimental, you know ...[CN] 我不是感情脆弱的人 The Reckless Moment (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top