Search result for

能拉你上位 拉总统下马 t [...] presidencies

(3 entries)
(1.5917 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -能拉你上位 拉总统下马 t [...] presidencies-, *能拉你上位 拉总统下马 t [...] presidencies*, 能拉你上位 拉总统下马 the kind that makes careers and ends presidencie , 能拉你上位 拉总统下马 the kind that makes careers and ends presidency
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
綺麗 [ [きれい, kirei], [ kirei , kirei]] (n ) สวย
確実に[ かくじつに, kakujitsuni] (adv ) อย่างแน่นอน
搭载[ とうさい, tousai] (n ) การขนส่ง,การบรรทุก,การติดตั้ง

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

能拉 (néng lā) ()上位 (shàng wèi) ()总统 (zǒng tǒng)下马 (xià mǎ) The ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) kind ( K AY1 N D) that ( DH AE1 T, DH AH0 T) makes ( M EY1 K S) careers ( K ER0 IH1 R Z) and ( AE1 N D, AH0 N D) ends ( EH1 N D Z) presidencies ( P R EH1 Z AH0 D AH0 N S IY0 Z)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
上位
 • (じょうい) (n,adj-no) (1) superior (rank not class); ranking; (n) (2) {comp} higher order (e.g. byte); (3) {comp} host computer (of connected device); (P) [EDICT]
 • (shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ) top seat; person occupying leading position [CE-DICT-Simplified]
 • (shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ) top seat; person occupying leading position [CE-DICT-Traditional]
 • (lā, ㄌㄚ) to pull; to play (string instruments); to drag; to draw [CE-DICT-Simplified]
 • (lā, ㄌㄚ) to pull; to play (string instruments); to drag; to draw [CE-DICT-Traditional]
总统
 • (zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ) president (of a country) [CE-DICT-Simplified]
下马
 • (xià mǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄚˇ) dismount a horse [CE-DICT-Simplified]
kind
 • ใจดี: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา [Lex2]
 • อ่อนโยน: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ [Lex2]
 • ชนิด: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ [Lex2]
 • |das, pl. Kinder| เด็ก [LongdoDE]
 • |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก [LongdoDE]
 • (ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา [Hope]
 • (adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี [Nontri]
 • (n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ [Nontri]
 • /K AY1 N D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
makes
 • /M EY1 K S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [make]
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
careers
 • /K ER0 IH1 R Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [career]
 • อาชีพ: การงาน [Lex2]
 • (คะเรียร\'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว ###S. pursuit [Hope]
 • (n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น [Nontri]
 • (vi) วิ่งเต้น,ปลิว,ประกอบอาชีพ [Nontri]
 • /K ER0 IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
ends
 • /EH1 N D Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [end]
 • ขอบเขต: เขตจำกัด [Lex2]
 • ความตาย[Lex2]
 • ตอนจบ: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, [Lex2]
 • ทำให้สิ้นสุด: ทำให้จบ, ทำให้เลิก [Lex2]
 • เป้าหมาย: วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • มีผลสรุป[Lex2]
 • ส่วนที่เหลือ: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ [Lex2]
 • ส่วนปลายของวัตถุ[Lex2]
 • (เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก [Hope]
 • (n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ [Nontri]
 • (vt) ทำให้จบ,ลงเอย,ลงท้าย,ยุติ,ทำลาย,ฆ่า [Nontri]
 • /EH1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
presidencies
 • /P R EH1 Z AH0 D AH0 N S IY0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [presidency]
 • ตำแหน่งประธานาธิบดี: ี [Lex2]
 • งานรับผิดชอบของประธานาธิบดี[Lex2]
 • (เพรส\'ซิเดินซี) n. ตำแหน่งประธาน,ตำแหน่งประธานาธิบดี,ตำแหน่งนายก [Hope]
 • (n) ตำแหน่งประธานาธิบดี,ตำแหน่งประธาน [Nontri]
 • /P R EH1 Z AH0 D AH0 N S IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Kind, Kinds, kund, lind, Kinn, Kino, Rind, Wind, bind, sind, künden, Minden Tat, hat, tat, Chat, trat Makels, Markes, Makel, Maßes, Mark, MAD, Mal, mal, mA, Mac, Mai, Mao, Max, Maß, man, maß Ariers, Campers, Farmers, Marders, Arier, Camper, Farmer, Marder, Parser Andy, AMD, ans, ad, an, Band, Hand, Land, Rand, Sand, Tand, Wand, band, fand, wand, ARD, BND, und, Angst, angst, Ahnden, ahnden Endes, EADS, Ende, ende

Similar FRENCH words suggested by aspell:
thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé King, kits, kit, kilt, oint, tint, tînt, vint, vînt tuât, khat, chat, tant mâles, maques, maqués, cakes, mages, makis, mares, mates, matés, mânes, mâtes, mâtés, sakés, macles, maclés, malles, mâle, maque, maqué, manse, masse, massé, macres, m'axes, mandes, mandés, manges, mangés, mannes, manques, manqués, manses, mantes, marres, marrés, masses, massés, mattes, nafés, nages, nagés, nases, macs, maquer, Mike, cake, mage, maki, mare, mate, maté, mâte, mâté, saké, maies, mayes, maser, mater, mazer, mâter, n'axes, m'axe, m'aies, m'axer carters, carrées, carriers, cardeurs, carrerai, carreleurs, carrée, carrerais, cardeur * endos, fends, pends, rends, tends, vends, zends présidences, présidence, présidasses, présidassiez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top