ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胸椎

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胸椎-, *胸椎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸椎[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, ] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals, #47,590 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸椎[きょうつい, kyoutsui] (n) thoracic vertebra; thoracic vertebrae [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That, coupled with the multiple remodeled thoracic vertebral body fractures.[JA] 胸椎に多数の 骨修復が認められるわ The High in the Low (2014)
oh,come on.It's all the way up to t-2.[CN] 拜託 都到胸椎第二節了 Give Peace a Chance (2009)
Now the striation on the right anterolateral surface of the body, on the sixth thoracic vertebra.[JA] 遺体の右側面上の 第6胸椎 The Nail in the Coffin (2014)
The entry point of the stab wound is between T-6 and T-7,extending approximately 22 centimeters through the heart and lungs.[CN] 伤口的起点在胸椎骨的 第6至7节之间 长度大概是 22厘米 穿过了心脏和肺 The Yanks in the U.K.: Parts 1 and 2 (2008)
The new thoracic vertebrae show signs of multiple stab wounds.[JA] - 新胸椎には 複数の刺し傷があります The Mutilation of the Master Manipulator (2014)
Tl spine films showed a burst fracture at t-12.[CN] 腰胸椎平片顯示 胸椎12椎骨粉碎性骨折 Invasion (2009)
He's gonna need lumbar and thoracic films.[CN] 做個腰胸椎平片 Invasion (2009)
I've cleared a path at t-5.[CN] 胸椎第五節搞定了 Give Peace a Chance (2009)
You've got a T-4 fracture of the vertebra.[CN] 你的第四胸椎骨折了 Futamono (2014)
If I start t-2,I could avoid hitting the feeding vessels,so maybe I should go lower?[CN] 從胸椎第二節開始 可以不碰到滋養血管 或許我該從底下開始? Give Peace a Chance (2009)
I've isolated a stab wound that originates between the sixth and seventh thoracic vertebra.[CN] 我在第六和第七胸椎骨间 分离出一处刺伤 The Yanks in the U.K.: Parts 1 and 2 (2008)
T-7.It goes all the way up to t-2.[CN] 從第7胸椎一直蔓延到第2胸椎 Give Peace a Chance (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top