ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胸怀

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胸怀-, *胸怀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish, #12,478 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now, ladies and gentlemen, the piece de resistance![CN] 现在 女士们先生们 敞开你们的胸怀 The Hunchback of Notre Dame (1996)
My precious daughter has a kind heart, and she at least has aspirations.[CN] 我这个女儿呀 , 倒是心地善良 胸怀大志 Tai Chi II (1996)
This is a luck mole.[CN] 胸怀大志的"志" All's Well, Ends Well 1997 (1997)
Not everyone think as big as you do.[CN] 不是每个人都像你一样胸怀大志的 Comrades: Almost a Love Story (1996)
I'll open up my heart and I will share it Any minute now I will be born again[CN] . 我会敞开胸怀,与人交流 . . 每时每刻我在脱胎换骨 . South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
Just keep your mind open and suck in the experience.[CN] 敞开胸怀吸收经验 The Beach (2000)
Why beat around the bush?[CN] 徜开胸怀吧! He Got Game (1998)
Then she can marry you. - Can't you hold out that long? - Your Ma jesty.[CN] 就可以名正言顺的改嫁给你 你可有此胸怀 The Emperor's Shadow (1996)
What's wrong with thinking big?[CN] 胸怀大志有什么不好? Comrades: Almost a Love Story (1996)
A clean breast of things? How original![CN] 啊,好吧,敞开胸怀地在澡堂说 太妙了 The State Counsellor (2005)
To put yourself out there like that, so nakedly.[CN] 敞开胸怀,坦诚、赤裸的 Jerry Maguire (1996)
Then straight to her arms[CN] 我希望飞进她的胸怀 A Life Less Ordinary (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top