ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胚胎

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胚胎-, *胚胎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胚胎[pēi tāi, ㄆㄟ ㄊㄞ, ] embryo, #10,690 [Add to Longdo]
胚胎[pēi tāi xué, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄒㄩㄝˊ, / ] embryology, #75,828 [Add to Longdo]
胚胎发生[pēi tāi fā shēng, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] embryogenesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胚胎[はいたい, haitai] (n,vs) germination; pregnancy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-A fetus.[CN] 一个胚胎 The Contender (2000)
-No menthol? The embryos have to be back here in San José by then.[CN] 胚胎必须在这段时间 运到圣荷西 Jurassic Park (1993)
They're no use to us if they don't survive.[CN] 记住要活胚胎 若不是活的就没有用 Jurassic Park (1993)
The embryo is placed into the rabbit.[CN] 然后把胚胎放进白兔子体内 Hollywood Hong-Kong (2001)
Till you find the womb of fear.[CN] 你才会看到恐惧的胚胎 Last Tango in Paris (1972)
I needed love, love so strong, but the alien embryos had already...[CN] 我需要爱,强烈的爱。 但是外星人的胚胎已经一 Bowfinger (1999)
-Well? -$750,000. On delivery, $50,000 more for each viable embryo.[CN] 七十五万元 每交一个胚胎加付五万 Jurassic Park (1993)
It begins with growing "blanks" animal drones stripped of characteristic DNA in embryonic tanks at the RePet factory.[CN] 一切由"空白"开始... ...在克隆宠物工厂... ...动物的特征DNA被剥离出来, 放置在胚胎的容器里 The 6th Day (2000)
The foetal. Like a foetus in its mother's belly.[CN] 胚胎在子宫内的姿势 The Crimson Rivers (2000)
He strove for the foetal position.[CN] 要做成胚胎的姿势 The Crimson Rivers (2000)
Placing a human embryo inside a pig...[CN] 将胚胎植入猪的体内 Hollywood Hong-Kong (2001)
All vertebrate embryos are inherently female.[CN] 所有的脊椎胚胎 天生是母的 Jurassic Park (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top