ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胚子

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胚子-, *胚子*
Japanese-English: EDICT Dictionary
胚子[はいし, haishi] (n,adj-no) embryo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've dragged my family name through the mud from my ancestors down to that cursed child in your womb![CN] 你背弃了我们全家的名望 从我的祖先算起 一直到你肚子里要出生的坏胚子 Like Water for Chocolate (1992)
Those damned profiteers![CN] 都是些下流胚子! 吃人精! Farewell (1983)
He's a cad[CN] 坏胚子 Lady and the Tramp (1955)
a real mixer.[CN] -他让你担心 -他 他就是个坏胚子 捣蛋鬼 A Hard Day's Night (1964)
You're a fine-looking girl.[CN] 你是个美人胚子 From Russia with Love (1963)
My child is not cursed![CN] 不 我的孩子不是坏胚子 Like Water for Chocolate (1992)
"Born bad"[CN] 坏胚子 Natural Born Killers (1994)
And then I'm going to try an actress, 'cause people tell me I'm a natural[CN] 之后我还想尝试演戏 因为大伙都说我天生就是个演员胚子 Coming to America (1988)
You wretched swine...[CN] 你这个无耻的下流胚子 ... Memories of Underdevelopment (1968)
You filth![CN] 你个下流胚子 It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
He is mean, not naughty.[CN] 他不只是頑皮,根本就是壞胚子 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
We're going to get a taste of the sword. But I'm not afraid.[CN] 回去你又要挨刀胚子 我反正是不怕 Farewell My Concubine (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top