ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肺がん

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肺がん-, *肺がん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
肺がん;肺癌;肺ガン[はいがん(肺がん;肺癌);はいガン(肺ガン), haigan ( hai gan ; haigan ); hai gan ( haigan )] (n) lung cancer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'あの先生タバコで肺がんになったんだって。医者の不養生、そのものだね。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある研究によれば、ガンによる女性の死亡数の中では肺がんが17%を占めている。
The surgeon operated on her for lung cancer.医者は彼女の肺がんの手術をした。
Smoking is responsible for many cases of lung cancer.喫煙が肺がんの原因になっている場合が多い。
Smokers are far more likely to develop lung cancer than non-smokers are.喫煙者は非喫煙者よりはるかに多く肺がんになりそうである。
It may cause lung cancer, too.肺がんの原因にもなり得る。
He died of lung cancer.彼は肺がんで死んだ。
My father died of lung cancer.父は肺がんで亡くなりました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lung cancer.[JA] 肺がん Hitman: Agent 47 (2015)
Oh, every time I light up, I have the surgeon general harping on about bloody lung cancer, and look at me... fit as a fiddle.[JA] タバコに火を付けるたびに 肺がんについて繰り返し言う 軍医が居て 元気に見える俺を見る Waiting for the Man (2015)
I know what to expect from lung cancer.[JA] 肺がんに何を期待するかわかってる。 Takiawase (2014)
It's looking promising as a treatment for lung cancer.[JA] 肺がんに対して有望な 治療法の様だったよ。 Takiawase (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
肺がん[はいがん, haigan] Lungenkrebs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top