ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肩入れ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肩入れ-, *肩入れ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
肩入れ[かたいれ, kataire] (n,vs) support; backing; patronage [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guess we'll find out in the morning.[JA] 判事は どっちに肩入れすると思う? Tremors (2013)
It is strange to find you beside my brother, Lady Stark.[JA] スターク殿がなぜ弟に肩入れするのか不思議だ Garden of Bones (2012)
Why is he going that far to back up Director Hane?[JA] 何で そこまで 羽根専務に肩入れするんだ? Episode #1.8 (2013)
You really seem to support that Shin Michima.[JA] (森口) 君は随分と あの道間 慎に 肩入れしてるようだけど Absolute (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top