ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肝に銘じる

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肝に銘じる-, *肝に銘じる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I will, definitely.[JA] 肝に銘じる Hancock (2008)
I gotta work on that.[JA] 肝に銘じる Oblivion (2013)
Careful.[JA] 肝に銘じるんだ The Box (2010)
Remember why you lost today.[JA] なぜ負けたのか 肝に銘じるんだ Alex (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top