ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

聯調局那邊已經找了他好幾年 [...] 密歇根州的入室行竊案疑犯

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聯調局那邊已經找了他好幾年 [...] 密歇根州的入室行竊案疑犯-, *聯調局那邊已經找了他好幾年 [...] 密歇根州的入室行竊案疑犯*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got an LKA?[CN] 聯調局那邊已經找了他好幾年了 是伊利諾伊州 印第安納州 密歇根州的入室行竊案疑犯 Start Digging (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

聯調局 那邊 已經 幾年 伊利 伊州 印第安 納州 密歇根州 入室 行竊案 疑犯

 


  

 
那邊
 • (nà bian, ㄋㄚˋ ㄅㄧㄢ˙) yonder [CE-DICT-Traditional]
已經
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT-Traditional]
 • (zhǎo, ㄓㄠˇ) to try to find; to look for; to call on sb; to find; to seek; to return; to look for; to give change [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǎo, ㄓㄠˇ) to try to find; to look for; to call on sb; to find; to seek; to return; to look for; to give change [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
 • (よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好)) (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [EDICT]
 • (こう) (pref) good [EDICT]
 • (hǎo, ㄏㄠˇ) good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [CE-DICT-Simplified]
 • (hào, ㄏㄠˋ) to be fond of [CE-DICT-Simplified]
 • (hǎo, ㄏㄠˇ) good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [CE-DICT-Traditional]
 • (hào, ㄏㄠˋ) to be fond of [CE-DICT-Traditional]
幾年
 • (いくねん(幾年);いくとせ) (n-t) number of years [EDICT]
 • (jǐ nián, ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ) a few years; several years [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (むべ;うべ) (adv) truly; indeed [EDICT]
 • (お;う;せ) (int) (arch) yes; all right; OK; okay [EDICT]
 • (だく) (n) agreement; assent [EDICT]
 • (nuò, ㄋㄨㄛˋ) promise; consent [CE-DICT-Traditional]
印第安
 • (Yìn dì ān, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ) (American) Indian; native American; indigenous peoples of the Americas [CE-DICT-Simplified]
 • (Yìn dì ān, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ) (American) Indian; native American; indigenous peoples of the Americas [CE-DICT-Traditional]
密歇根州
 • (Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ) Michigan [CE-DICT-Simplified]
 • (Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ) Michigan [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
入室
 • (にゅうしつ) (n,vs) entering a room; studying under a Buddhist teacher; (P) [EDICT]
疑犯
 • (yí fàn, ㄧˊ ㄈㄢˋ) a suspect [CE-DICT-Simplified]
 • (yí fàn, ㄧˊ ㄈㄢˋ) a suspect [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top