ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

联邦紧急措施署

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -联邦紧急措施署-, *联邦紧急措施署*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, / ] Federal Emergency Management Agency; FEMA [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FOX, VOICE-OVER: FEMA did a study of what a 7.2 earthquake would do to Los Angeles along the Newport-Inglewood fault line:[CN] 联邦紧急措施署调查里氏7.2什么 地震将导致在洛杉矶。 Gasland Part II (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

联邦 紧急措施

 


  

 
联邦
  • (lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ) federal; federation [CE-DICT-Simplified]
  • (しょ) (n) (abbr) (See 警察署,消防署,税務署) station (esp. a police station); office (i.e. tax office) [EDICT]
  • (shǔ, ㄕㄨˇ) office; bureau; to sign [CE-DICT-Simplified]
  • (shǔ, ㄕㄨˇ) office; bureau; to sign [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top