ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

考古学家

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考古学家-, *考古学家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古学家[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] archaeologist, #30,710 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Schiller the archaeologist.[CN] 考古学家席勒 The Devil's Wedding Night (1973)
And suddenly it turns out that it's not antique at all, that some joker has palmed it off on the archeologists[CN] 后来突然发现, 这不是古董 玩闹的人把它塞给考古学家 Stalker (1979)
We asked Sir Timothy HaveIock the marine archaeologist, to secretly locate the wreck.[CN] 我们请海洋考古学家 提摩西海夫洛 秘密搜寻船只残骸 For Your Eyes Only (1981)
Visitors and archaeologists and other excavations.[CN] 游客、考古学家还有寻宝者 Appointment with Death (1988)
I'm called Bee. I know, like the insect.[CN] 我是一个考古学家, 他们都叫我"Bee"(蜜蜂) Emmanuelle (1974)
Lina's an archeologist. She also has a beautiful villa.[CN] 丽娜是考古学家 她还有漂亮的房子 Summer Lovers (1982)
He said, archeologists from Tomsk.[CN] 托木斯克来的考古学家 Gentlemen of Fortune (1971)
This is Indiana Jones, famous archaeologist.[CN] 他是印第安纳・琼斯 著名考古学家 Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.[CN] 我记得洪都拉斯曾指控你盗墓 不当你是考古学家 Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr. Jones, the eminent archaeologist?[CN] 琼斯博士,著名的考古学家 Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Archeologists! Hello?[CN] 考古学家们! Gentlemen of Fortune (1971)
I'm an archeologist.[CN] 我是个考古学家 Summer Lovers (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top