ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

老百姓

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -老百姓-, *老百姓*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老百姓[lǎo bǎi xìng, ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ordinary people; the "person in the street", #3,167 [Add to Longdo]
普通老百姓[pǔ tōng lǎo bǎi xìng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] common people; average people; hoi polloi [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From now on, we must see the Chinese as our enemies.[CN] 老百姓和俄军、中国军联在一起 从今以后我们也要把中国人 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Hello, citizens![CN] 嗨 老百姓 From Here to Eternity (1953)
But Pablo organized the people, and in the night all suspects were dragged from their beds and locked up in the city hall.[CN] 但是Pablo组织老百姓,就在当晚 所有嫌疑犯都从他们床上爬起来 闯进市政府厅里 For Whom the Bell Tolls (1943)
Next, our son gone, the people muddied, thick and unwholesome in their thoughts and whispers.[CN] 其次 你儿子走了 老百姓昏了头 尽猜疑 他们到处议论纷纷 Hamlet (1948)
Because I'm a civilian at heart, lover, and I always follow my heart.[CN] 因为我内心里一直是老百姓, 宝贝. 而且我一直是性情中人. The Bridge on the River Kwai (1957)
I'm just a potato-eater, but isn't it simple as one, two, three?[CN] 我只是个老百姓 但事情不是跟一二三一样简单吗? On the Waterfront (1954)
One thing I know. I know he's a civilian.[CN] 我知道他是个老百姓 From Here to Eternity (1953)
What was she like? One of the usual?[CN] 她长什么样 一般老百姓 The 39 Steps (1935)
Get some civilian to take your letter to Luca.[CN] 我个老百姓帮你捎信给卢卡 Senso (1954)
"We will enter the South as civilians coming from the neutral state of Kentucky to join the southern cause."[CN] 我们将以中立的肯德基州 老百姓加入南方联盟 The General (1926)
The other motive is the great love the general people bear him, who, dipping all his faults in their affections, convert his sins to graces.[CN] 另外一个原因是因为老百姓非常爱戴他 他们用好感包涵了他的过失 即使他错了也对 Hamlet (1948)
But if I confessed... who would I name as my partner?[CN] 但如果我认罪... 我应该供出谁的名字呢? 老百姓? Call Northside 777 (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top