ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罹病

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罹病-, *罹病*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
罹病[りびょうりつ, ribyouritsu] (n) อัตราการติดเชื้อ, อัตราการป่วยเป็นโรค

Japanese-English: EDICT Dictionary
罹病[りびょう, ribyou] (n,vs) contraction of a disease; morbidity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's pretty complicated, actually, but, in essence, it breaks down to monthly payments multiplied by lifespan minus the probability of illness.[CN] 不過簡單說,它是以月付額 乘上生存期,減去罹病的機率 Saw VI (2009)
Navy diving studies indicate that if a subject were to become unconscious or deceased the disparity between the buoyancy of a prosthetic and a limb would hinder him in a free dive mode.[CN] 海军的潜水研究显示 如果一个主体失去知觉或罹病 义肢与真正四肢浮力上的差异 Men of Honor (2000)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

罹病

 


  

 
罹病
  • (りびょう) (n,vs) contraction of a disease; morbidity [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top