ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

缴纳

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缴纳-, *缴纳*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缴纳[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, / ] contribute, #5,583 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instead they give me only 100 and if it goes well l'll be free in 4 years.[CN] 条件是这个 当选的男人呢用1亿的缴纳费来 La riffa (1991)
My house encourages tourists, pays large taxes...[CN] 我的赌场增加游客 缴纳大笔税金... Dead Reckoning (1947)
With 20 players. No more, but no less.[CN] 缴纳费是每一个人1亿 La riffa (1991)
If we can establish any payments to him at all, we can prosecute him for income tax evasion.[CN] 要是我们能查清他的任何收入 我们就可以起诉他 逃避缴纳所得税 The Untouchables (1987)
I said, we can prosecute him for income tax evasion.[CN] 我说,我们可以起诉他 逃避缴纳所得税 The Untouchables (1987)
Or were you just going to declare it on your income tax?[CN] 还是准备申报缴纳个税? Cry of the City (1948)
According to Theodosius's law No, do not worry! I do not want...[CN] 然后按照狄奥多西法 迫使我缴纳10磅的黄金 Augustine of Hippo (1972)
Each one takes his own with him... and demands a toll when another wants to enter.[CN] 每一个都各自为政 其他地方的人想进入 则必须缴纳通行税 Wings of Desire (1987)
Now, a new teacher has to post a bond for $1,000.[CN] 现在,一个新老师必须缴纳一千块保证金 Wake in Fright (1971)
Then gather bets and make regulations so everything is in order.[CN] 筹集缴纳费 合同书呢制作天衣无缝的 La riffa (1991)
- Do you pay the Urban Reform? - No.[CN] - 你缴纳城市改良费吗? Memories of Underdevelopment (1968)
- I've never paid anything.[CN] - 我从未缴纳 Memories of Underdevelopment (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top