ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绵阳

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绵阳-, *绵阳*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵阳[Mián yáng, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ, / 綿] Mianyang prefecture level city in Sichuan, #22,165 [Add to Longdo]
绵阳[Mián yáng shì, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / 綿] Mianyang prefecture level city in north Sichuan, Sichuan's second city, #50,448 [Add to Longdo]
绵阳地区[Mián yáng dì qū, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / 綿] (N) Mianyang district (district in Sichuan), #327,437 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And I go to Sheep's Meadow.[CN] - 我是去绵阳牧场晒的 Please Give (2010)
- I go to the Sheep's Meadow.[CN] - 我去绵阳牧场晒的 Please Give (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top