ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

终身监禁

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -终身监禁-, *终身监禁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终身监禁[zhōng shēn jiān jìn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] life sentence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't seem to realize you face a possible life sentence.[CN] 你看来没意识到你面临的可能是终身监禁 Peyton Place (1957)
NATO MAJOR RISKS LIFE IMPRISONMENT[CN] 北约少校有终身监禁之虞 Casanova 70 (1965)
life imprisonment.[CN] 终身监禁 A Blueprint for Murder (1953)
We were both sentenced to life imprisonment[CN] 我跟他一起被判终身监禁 A Chinese Ghost Story II (1990)
You killed him. That's why you're doing life.[CN] 是你杀了他,所以你被判了终身监禁 Under Suspicion (1991)
Imprisoned for life?[CN] 终身监禁 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Life imprisonment.[CN] 终身监禁 Casanova 70 (1965)
- What do you mean, took his own life?[CN] 终身监禁? 对不起,你听到裁决 Malcolm X (1992)
In the name of the Republic, sentence of life imprisonment - life imprisonment - life imprisonment.[CN] 以共和国的名义 判处终身监禁 终身监禁 The Confession (1970)
Isn't a lifetime behind prison bars enough for this mad act?[CN] 终身监禁不足以 赎罪吗? Compulsion (1959)
I'll have you imprisoned for life.[CN] 我就判你终身监禁 Chat sup yee ga fong hak (1973)
"life imprisonment," shit like that. You know what I'm saying?[CN] 终身监禁 等等 你知道吗 Thelma & Louise (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top