ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

组织学

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -组织学-, *组织学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组织学[zǔ zhī xué, ㄗㄨˇ ㄓ ㄒㄩㄝˊ, / ] histology, #17,114 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know that girl who runs the school choir?[CN] 你认识那个组织学校唱诗班的女孩? Inspector Bellamy (2009)
Well, we won't know for certain until we get a complete histological profile, but it's looking pretty good that this kid is an Asian immigrant.[CN] 拿到完整组织学剖析前 我们无法确认 但这孩子很有可能是亚洲移民 The Mastodon in the Room (2010)
I learned from the channel.[CN] 我从地下组织学会的 Sahara (1943)
Now, when you do see her, let her know that the plane grating spectrograph of the bone sample turned up some interesting histological results.[CN] 好吧 如果你看到她 记得告诉她 通过平面光栅摄谱仪检测了骨殖样本 在组织学上有了极为有趣的结果 The Nazi on the Honeymoon (2013)
I saw Dr. Edison's histological analysis.[CN] 我看了Edison博士的组织学分析 The Nazi on the Honeymoon (2013)
Going by what I saw and the lab tests, there were pneumonia symptoms on the red area on the lungs.[CN] 根据肉眼所见或是组织学的检查 而在肺脏上发现的红色部份 可看到炎症的现象 The Great White Tower (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top