ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

约翰?

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -约翰?-, *约翰?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
John?[CN] 约翰? A Beautiful Mind (2001)
- How about it, John? How are you boys comin'?[CN] 怎么样,约翰? The Grapes of Wrath (1940)
- How is everything at High Towers, John?[CN] 高塔庄园一切还好吧 约翰? Nightmare (1964)
- John?[CN] - 约翰? John and Mary (1969)
Oh, hurt yourself, John?[CN] 摔到了吗,约翰? The Grapes of Wrath (1940)
John Robie?[CN] 罗约翰? To Catch a Thief (1955)
- Is Mr. Baxter at home, John?[CN] 巴克斯特先生在家吗 约翰? Nightmare (1964)
There, that's done. And what do you do, John?[CN] 那就这么说定了 你做什么的,约翰? Vertigo (1958)
Perhaps you know him, John Screaming Eagle?[CN] 也许你认识他 啸鹰约翰? Man's Favorite Sport? (1964)
How you fixed, John?[CN] -好了吗,约翰? The Grapes of Wrath (1940)
Your Majesty, this shall be His Excellency, Sir John Hay, most honorable representative of United Kingdom in Great Britain.[CN] 陛下,这位是约翰? 海伊爵士大人... 他是英国最尊贵的代表 The King and I (1956)
- Honest John?[CN] 诚实的约翰? Pinocchio (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top