ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

约束

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -约束-, *约束*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约束[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]
不受约束[bù shòu yuē shù, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] unrestricted [Add to Longdo]
约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]
法律约束[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] legal force (i.e. binding in law) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why not let them run wild?[CN] 为什么要分数呢? 为什么不让他们变成不受约束 的孩子呢? The Bells of St. Mary's (1945)
We're not inhibited by outmoded social conventions.[CN] 我们不受过时的习俗约束 Funny Face (1957)
But deceiving a girl whom you've vowed to marry... kidnapping her...[JA] だが純情な娘に 結婚を约束して騙し かどわかすとは War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
A small circle of gold that binds you.[CN] 不过是一个约束你的黄金指环 The Earrings of Madame De... (1953)
Everything is organized, runs smoothly, and we're stripped of the responsibility, which lies in ever more thickly woven net of laws, statutes and paragraphs.[CN] 所有事物被安排得井井有条 在法律、制度、条款的约束下人们各司其职 It Happened in Broad Daylight (1958)
I found the best way to handle him is to let him discipline himself.[CN] 我觉得控制他的最好办法就是教他自我约束 The House on Telegraph Hill (1951)
There must be some way of confining' her.[CN] 肯定有什么办法能约束她. The Miracle Worker (1962)
I can't stand it when the walls start closing' in.[CN] 我受不了有人开始约束 The Killing (1956)
Dear Pömmel[CN] 纪律是约束他们的东西 The Punch Bowl (1944)
If we don't act like gents, we'll bollix the whole schmear up tomorrow night.[CN] 我们要约束下自己。 如果我们行为举止 不像个绅士,我们会把事情弄成一团糊 到了明天晚上也完不成的。 明白吗? Pocketful of Miracles (1961)
All men are bound by law, Mr. Steiner.[CN] 所有的人都受到法律的约束, 斯泰纳先生 Compulsion (1959)
I never tried to pin you down.[CN] 我从来都没有约束 The Killing (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top