ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緊急救命室

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緊急救命室-, *緊急救命室*
Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chief is in the emergency room.[JA] チーフは緊急救命室 Odd Thomas (2013)
Lem visited the emergency room three times in the last year for various injuries-- all listed as accidents.[JA] レムは 昨年3回 いろんな怪我で 緊急救命室に 運ばれています すべて事故として書かれてはいますが Black Cherry (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

緊急 (jǐn jí)救命 (jiù mìng) (shì)

 


  

 
緊急
 • (きんきゅう) (adj-na,n,adj-no) urgent; pressing; emergency; (P) [EDICT]
 • (jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ) urgent [CE-DICT-Traditional]
救命
 • (きゅうめい) (n,adj-no) lifesaving; (P) [EDICT]
 • (jiù mìng, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ) to save someone's life; (interjection) Help!; (interjection) Save me! [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù mìng, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ) to save someone's life; (interjection) Help!; (interjection) Save me! [CE-DICT-Traditional]
 • (しつ) (n,n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) [EDICT]
 • (むろ) (n) greenhouse; icehouse; cellar [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) room [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) room [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top