ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緊急援助

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緊急援助-, *緊急援助*
Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急援助[きんきゅうえんじょ, kinkyuuenjo] (n) emergency aid (e.g. disaster relief); humanitarian aid [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Immediate assistance, 5570 West Huron.[JA] 緊急援助の要請 ウエスト・ヒューロン5570 The Desert Rose (2013)
Lieutenant Lady Jaye, requesting immediate aid.[CN] 中尉Jaye夫人, 請求緊急援助 G.I. Joe: Retaliation (2013)
Charlie Delta. Officer in distress. Urgent assistance required.[JA] 緊急事態発生 緊急援助を要請します Paddington (2014)
We are in need of emergency assistance at...[JA] 緊急援助が必要です Fushigi (2014)
This is Lieutenant Lady Jaye requesting immediate aid.[CN] 這是Jaye夫人中尉 請求緊急援助 G.I. Joe: Retaliation (2013)
We are about to prepare a rescue mission.[JA] 緊急援助隊を派遣するところだった Rising Malevolence (2008)
I'm afraid we can't risk any more ships with a rescue mission.[JA] 緊急援助隊の余裕がない Rising Malevolence (2008)
Called for immediate assistance from this address.[JA] この住所に緊急援助の要請があったんです Black-Winged Redbird (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top