ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

続行

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -続行-, *続行*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming

Japanese-English: EDICT Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] (n,vs) continuation; continuance; going on; resuming; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
But we carried on without him.しかし我々は彼なしで続行した。
They carried on with the plan in spite of strong objections to it.その計画は強い反対にもかかわらず続行された。
When rain stopped, the game of tennis was continued immediately.雨が上がるとすぐにテニスの試合を続行した。
We carried on the discussion till late at night.我々は夜遅くまで議論を続行した。
We continued negotiations with the company.私たちはその会社と交渉を続行した。
Why not let him pursue his studies as he likes?彼の好きなように研究を続行させたらいいではないか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must we keep on firing, sir?[JA] 砲撃の続行 を ? War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
If there are more than one "guilty" votes, we continue.[JA] 有罪が二票 またはそれ以上の時に限って 話し合いを続行するということで The Gentle Twelve (1991)
Okay. You're senior NCO, Cowboy.[JA] 上級下士官はお前だ 指揮を取り任務続行せよ Full Metal Jacket (1987)
We're working on it. You gotta hold tight a while, all right?[JA] 続行中です もう少しお待ちいただけますか? Phone Booth (2002)
- Do we proceed?[JA] - 続行するか? The Matrix Reloaded (2003)
If I were to allow that to continue...[JA] 私が命令を続行させ続ければ・・・ Forbidden Planet (1956)
More discussion![JA] −ちょっと −討議は続行します The Gentle Twelve (1991)
Cancel the cancellation. Suspect released from custody.[JA] 捜査を続行せよ 容疑者は釈放された He Walked by Night (1948)
Moving on, sir.[JA] 続行します Aliens (1986)
I'm moving on.[JA] - 続行する Alien (1979)
Continue: "Bulldog. " Delay: "Cycle. " Abort is "Washdown. "[JA] 続行は「ブルドッグ」 遅れは「サークル」 中断は「洗浄」 Behind Enemy Lines (2001)
He's still doing it and he's getting away with it.[JA] 犯罪は続行中 捕まってもいない Someone's Watching Me! (1978)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] Fortsetzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top