ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

絶倫

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -絶倫-, *絶倫*
Japanese-English: EDICT Dictionary
絶倫[ぜつりん, zetsurin] (adj-na,n,adj-no) matchless; unequaled; unequalled; peerless [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm turning into a stud here.[JA] ここでは絶倫 Pain & Gain (2013)
Any of them feature Amazon women of immense strength, by any chance? - No.[JA] もしかして絶倫の アマゾン女が主演してた? The Angel of Death (2011)
- Extraordinary.[JA] - 絶倫だと And Now His Watch Is Ended (2013)
He's too old, but there is a thriving demand for his studly services.[JA] もうトシだから でも 精力は絶倫なわけ The Marchioness (2013)
The most extraordinary man they've ever had.[JA] いままでしてきた中で一番絶倫の男だと And Now His Watch Is Ended (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
絶倫[ぜつりん, zetsurin] aussergewoehnlich, unvergleichlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top