ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

細工師

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -細工師-, *細工師*
Japanese-English: EDICT Dictionary
細工師[さいくし, saikushi] (n) craftsman; artisan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The jeweler mounted a big pearl in the brooch.宝石細工師はそのブローチに大きな真珠をはめ込んだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A Goldsmith of Words."[JA] "言葉の金細工師" か Night Train to Lisbon (2013)
Such an ingrate. I spent days with the goldsmith[JA] 恩知らずな事を 私は金細工師と何日もかけて Two Swords (2014)
"UM OURIVES DAS PALAVRAS"[JA] 「言葉の金細工師 Night Train to Lisbon (2013)
Gold was heavy to carry around, so people stored the actual metal in vaults and traded receipts instead.[JA] 金細工師から始まったようです。 金は携帯するには重いので、実物は金庫室に保管しておき、 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top