Search result for

系统当机,开始遏止模式。

(1 entries)
(0.7565 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -系统当机,开始遏止模式。-, *系统当机,开始遏止模式。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need a full patch of the electrical system.[CN] 系统当机,开始遏止模式。 The Thinning (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

系统 (xì tǒng)当机 (dāng jī)开始 (kāi shǐ)遏止 (è zhǐ)模式 (mó shì) ()

 


  

 
系统
  • (xì tǒng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ) system [CE-DICT-Simplified]
开始
  • (kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ) begin; beginning; start; initial [CE-DICT-Simplified]
遏止
  • (è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ) to hold back; to check (i.e. to stop sb\'s advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc [CE-DICT-Simplified]
  • (è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ) to hold back; to check (i.e. to stop sb\'s advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc [CE-DICT-Traditional]
模式
  • (mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ) mode; method [CE-DICT-Simplified]
  • (mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ) mode; method [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top