ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糸口

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糸口-, *糸口*
Japanese-English: EDICT Dictionary
糸口(P);緒[いとぐち, itoguchi] (n) thread end; beginning; clue; (P) [Add to Longdo]
糸口を開く;緒を開く[いとぐちをひらく, itoguchiwohiraku] (exp,v5k) to find a clue; to make a beginning [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
People usually find it very difficult to break the ice when they met someone extremely attractive for the first time.とても魅力的な人に初めて会って、話の糸口を見つけるのは、たいていかなり難しいものだ。
Archaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.考古学者とは昔の民族の生活様式についての糸口を捜し求める人達である。
He took a slight hint as the start and found the correct answer.わずかなヒントを糸口にして、正しいこたえを見つけた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Lloyd. You might be my way in.[JA] ロイド・・・ あなたが糸口ね・・・ The Magical Place (2014)
You care to shed some light on the matter?[JA] 解決の糸口を くれませんか? The Devil's Vinyl (2014)
Any leads on Kate?[JA] ケイトへの糸口は? Evil Handmade Instrument (2015)
He's the ticket to something big. Something happening now.[JA] 奴が糸口だ 絶対、何か見つかる Bad Country (2014)
- The only people who have any connection to your child[JA] 糸口を辿れるのは たった1人 Wesenrein (2015)
That knife was your one way out.[JA] そのナイフが 君の解決の糸口 The Saint of Last Resorts: Part 2 (2015)
Now, I have a lead.[JA] 自分達で対処もする 解決の糸口 Beholder (2014)
Not against someone like sanderson. Sanderson is gonna be looking For any kind of opening now.[JA] サンダーソンを取り調べる 糸口を見つけたいんです それで ないんでしょ The Lance to the Heart (2014)
It's a story that first broke nationwide two weeks ago, when two former police officers, now private detectives, released information to a number of news and law enforcement agencies.[JA] 2週間前に 2人の刑事が― 事件の糸口を掴んだと 伝えましたが― 実際は私立探偵でした Form and Void (2014)
But this wire... this wire is the rara avis.[JA] だが こいつは― 糸口になる珍品さ Cover (2015)
So.[JA] 議論の糸口として The Martian (2015)
- Portland.[JA] 糸口を辿れるのは たった1人 Maréchaussée (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top