ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟糠

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟糠-, *糟糠*
Japanese-English: EDICT Dictionary
糟糠[そうこう, soukou] (n) plain food; simple living [Add to Longdo]
糟糠の妻[そうこうのつま, soukounotsuma] (exp) one's devoted wife; wife who has followed one through hard times; wife married in poverty [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For an old hag with children to feed asking for compensation is fair and just, that is what is meant by the word alimony.[CN] 糟糠下堂领着一群儿女 要多少钱是正常的 应该的 这才叫赡养费 Fit Lover (2008)
Not my thing, Bluebeard locking women upstairs...[CN] 不 这不是我的作风 要我抛弃糟糠 把你金屋藏娇吗 不行 Coco Before Chanel (2009)
Given a chance at happiness, Klaus runs in the opposite direction.[CN] 有機會幸福 他卻棄之若糟糠 The Originals (2013)
- You know, the hero today contrary to what you may believe, it's not the one who leaves his wife, is the one who stays with.[CN] 你要知道 今天的英雄 和我们认为的完全不一样 不是抛弃糟糠的就是好汉 A Chance Encounter (2014)
Do you not see the promise in his eyes? The spark smoldering in his breast?[CN] 千金换糟糠 Past Transgressions (2011)
With your devoted wife you stay at your children's places while you see Tokyo.[CN] 带着糟糠之妻 儿女家轮流住 一边参观东京 Tokyo Family (2013)
The love of my life dumped me like shit.[CN] 我的爱人弃我如糟糠 Un plan parfait (2012)
What is this crap?[CN] 这糟糠是什么玩意? Clueless (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top