ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟了.

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟了.-, *糟了.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gosh.[CN] 糟了. Pleasantville (1998)
- That's too bad.[CN] -真是太糟了. Vechir na Ivana Kupalal (1968)
Too bad.[CN] 太糟了. Kidnapping, Caucasian Style (1967)
- That's too bad.[CN] -那真是太糟了. Vechir na Ivana Kupalal (1968)
Uh-oh.[CN] 糟了... 101 Dalmatians (1961)
- Too bad. - Wait.[CN] - 太糟了. The Shooting (1966)
I only have one meal a day, and I'd rather hate to spoil it.[CN] 我一天只吃一頓飯, 我可不想把它弄糟了. Grand Hotel (1932)
Oh, that's too bad.[CN] Oh, 太糟了. Jet Pilot (1957)
WOMAN: It's too bad.[CN] [ 女声 ] 太糟了. The Shooting (1966)
That's terrible.[CN] 288)}太糟了. The Deserter and the Nomads (1968)
Oh, oh...[CN] 糟了.. The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top