ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟了-, *糟了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gosh.[CN] 糟了. Pleasantville (1998)
Shit![CN] 糟了 Twelve Monkeys (1995)
Holà![CN] 糟了! Charade (1963)
Oh, shit.[CN] 糟了 A Nightmare on Elm Street (1984)
Ugh[CN] 糟了 Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
Oh Gosh.[CN] 哦 糟了 The World's Fastest Indian (2005)
- That was too bad.[CN] 这真是太糟了 The 39 Steps (1935)
Shit![CN] 糟了 Thelma & Louise (1991)
But no one else will. [Chuckles] Too bad, isn't it?[CN] 但是其他人都不会信 太糟了 .对吗? One Hour with You (1932)
Shit.[CN] -糟了 Tabu (2012)
Damn![CN] 糟了! Autumn Tale (1998)
Oh, oh...[CN] 糟了.. The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top