ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

節操無く 女を口説きまくる

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -節操無く 女を口説きまくる-, *節操無く 女を口説きまくる*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rules don't apply to you, can't imagine a woman wouldn't hang on your every word.[JA] 節操無く 女を口説きまくる Stakeout (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

節操無く 口説きまくる

 


  

 
節操
 • (せっそう) (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P) [EDICT]
 • (jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ) integrity; moral principle [CE-DICT-Traditional]
無い
 • (ない) (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) [EDICT]
 • (おんな) ผู้หญิง [LongdoJP]
 • (おんな) (n) woman; (P) [EDICT]
 • (じょ) (n,n-suf) (1) woman; girl; daughter; (2) (See 二十八宿) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [EDICT]
 • (nǚ, ㄋㄩˇ) female; woman [CE-DICT-Simplified]
 • (nǚ, ㄋㄩˇ) female; woman [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
口説く
 • (くどく) (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance [EDICT]
まくる
 • (捲る) (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top