ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

算盤ずく*算盤尽く*算盤づく*算盤尽(io)

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -算盤ずく*算盤尽く*算盤づく*算盤尽(io)-, *算盤ずく*算盤尽く*算盤づく*算盤尽(io)*
Japanese-English: EDICT Dictionary
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

算盤ずく*算盤尽く*算盤づく*算盤 (io ( AY1 OW0))

 


  

 
算盤
 • (そろばん) (n) abacus; (P) [EDICT]
 • (suàn pán, ㄙㄨㄢˋ ㄆㄢˊ) abacus [CE-DICT-Traditional]
ずく
 • (銑) (n) (abbr) (col) (See 銑鉄) pig iron [EDICT]
尽く
 • (ことごとく) (adv) (uk) altogether; entirely; (P) [EDICT]
 • (ずく;づく) (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.) [EDICT]
づく
 • (付く) (suf,v5k) (See 付く・つく・14) to become (a state, condition, etc.) [EDICT]
 • (はたて) (n) (arch) end; limit; extremity [EDICT]
 • (じん) (n,n-suf) (abbr) (See 尽日) last day (of the month) [EDICT]
 • (ずく;づく) (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.) [EDICT]
 • (jǐn, ㄐㄧㄣˇ) to the utmost [CE-DICT-Simplified]
 • (jìn, ㄐㄧㄣˋ) to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; exhausted; finished; to the limit (of sth) [CE-DICT-Simplified]
io
 • /AY1 OW0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top