ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

算定

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -算定-, *算定*
Japanese-English: EDICT Dictionary
算定[さんてい, santei] (n,vs,adj-no) calculation; estimation; computation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I calculated that it would cost 300 dollars.それは300ドルかかると私は算定した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CBC, coags, viral screen, the works.[JA] 全血球算定 緑内障のスクリーン もし抗体があれば Bloodline (2014)
! Based on a portion of the estimated value of the paintings.[JA] 絵画の概算価値から 算定される Woman in Gold (2015)
Are you doing this, like, regularly?[CN] 你这算定期做那档子事了吗 Starlet (2012)
Dear charlie, we're settled in finally, and Julia Loves it here.[CN] 亲爱的查理 我们总算定居下来了 Julie & Julia (2009)
Lividity and pooling indicate the body was hung from the ceiling postmortem.[JA] 天井から吊るされ 血の溜まり方からの算定 Probable Cause (2012)
You plan to visit all his clients?[CN] 你打算定点击破他每个客户吗? A French Gigolo (2008)
Well, it became definite when she didn't die, yes.[CN] 如果她没死成的话,那才能算定下来了 The Mortal Instruments: City of Bones (2013)
They're gonna live in Moscow?[CN] 他们打算定居莫斯科? One, Two, Three (1961)
I predict that at midnight tonight there will be a thunderstorm[CN] 我算定今夜子时必雷电交加 Three Kingdoms (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top