ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

答えを出す

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -答えを出す-, *答えを出す*
Japanese-English: EDICT Dictionary
答えを出す[こたえをだす, kotaewodasu] (exp,v5s) to give an answer; to find an answer to a question; to work out a solution [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She always gives an instant answer.いつでも彼女は即座に答えを出す
I cannot give you a definite answer today.きょうは明確な答えを出すことはできません。
We want the committee to work out the details.私たちは委員会が詳しい答えを出すように望んでいます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't relish Mr. Rourke's death, but between him and Daren, it wasn't a hard choice.[JA] ロークさんの死を喜んではいないけど 彼とダレンのどちらを選ぶかと言われたら 答えを出すのは 簡単よ Risk Management (2013)
Does that mean you're asking her to be your girlfriend?[JA] (達也)それはもう 最終的な答えを出すってこと? Worst Date Ever (2016)
Find out.[JA] 答えを出す Identity (2013)
What do you need to make a more definitive statement?[JA] 確かな答えを出すには 何が必要? Spectral (2016)
You know what? Maybe after dinner, we can...[JA] 答えを出すのは・・・ 食事の後でいいでしょ All in the Family (2014)
Let's go and do the one this that's been asked of us and kill Rita.[JA] 行って 答えを出すんだ 生き残るか リタを殺すか Power Rangers (2017)
Jake, I think tonight you better answer that.[JA] ジェイク 今夜 あなたが答えを出すと思ってた Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top