ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

穴あけ器

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -穴あけ器-, *穴あけ器*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 穴あけ器 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *穴あけ器*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
穴開け器;穴あけ器[あなあけき, anaakeki] (n) (hole) punch; stiletto [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穴あけ器[あなあけき, anaakeki] Locher [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

穴あけ

 


  

 
穴あけ
  • (あなあけ) (n,n-pref) drilling [EDICT]
  • (うつわ) (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) [EDICT]
  • (き) (suf) (1) device; instrument; (2) vessel; container [EDICT]
  • (qì, ㄑㄧˋ) device; tool; utensil [CE-DICT-Simplified]
  • (qì, ㄑㄧˋ) device; tool; utensil [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top