ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

移管

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -移管-, *移管*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
移管[いかん, ikan] (n ) การโอนหน้าที่หรือความรับผิดชอบให้หน่วยงานอื่นทำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
移管[いかん, ikan] (n,vs) transfer of control; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the nation to function, you need to leave for the secondary facility in Tachikawa quickly![JA] 直ちにここを退去し 官邸機能を立川予備郭設に 移管する必要があります Shin Godzilla (2016)
Four test cubes, three beakers... and a Bunsen burner.[CN] 4 根试管, 3 根吸移管 ... 以及... 喷嘴灯。 Keith (2008)
You step down, I'll have someone else to deal with.[JA] 辞任しても対処を別の誰かに 移管するだけ Everyone Has a Cobblepot (2015)
Attention, all staff.[JA] 立川 災害対策本部 予備郭設に移管されました Shin Godzilla (2016)
He'll defer to the president-elect on this one.[JA] 次期大統領に移管するだろうね The Man in the Basement (2017)
-They're removing the ventilator now.[CN] -他们现在正在移管 From Where to Eternity (2000)
She wanted more information about what we found at the shipyard in the cargo container.[JA] 移管した事件の情報を 求めて来ました The Kiss (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top