ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

积极性

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -积极性-, *积极性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Work ethic.[CN] 工作积极性 {\3cH202020}Work ethic. Tweener (2005)
If I can't get good rest. Then, it affects my study negatively.[CN] 如果我得不到充分的休息 那就会影响我学习的积极性 Eoh-neu-nal-gap-ja-gi D-Day (2006)
The fact is,if I don't feelpassionately about a client, if I don't feelthat fire in my belly,[CN] 我就没有积极性 我就无法全力以赴去辩护 My Heart Belongs to Daddy (2005)
"Positive Compation".[CN] "积极性怜悯" Veronika Decides to Die (2009)
And our generation will have to repent not only for the words and acts of the children of darkness but also for the fears and apathy of the children of light.[CN] 并且我们的世代将必须后悔... ...不仅为黑暗的孩子的话和行动... ...而且为光的孩子的恐惧和无积极性. Driving Miss Daisy (1989)
Well, in our business one has to know how to light a fire under people.[CN] 我们生意人知道怎么调动员工积极性 Derailed (2005)
Not he/she needed to steal cars but it was for the money and for the enthusiasm of entering in the car of somebody and then to sell it.[CN] 不heshe需要偷汽车 但它是为了钱和积极性 进入车内的人 Cocaine Cowboys (2006)
I always believed that it was my duty to... to inspire my employees so that... so that together we could build something... remarkable.[CN] 我一直相信我有责任 提高我的员工的积极性 以便我们能够一起干出一番 Sort of Like a Family (2007)
- Such a morale booster.[CN] - 你可真会"鼓舞"人家的积极性. Dare (2009)
That costs us millions and initiative goes west.[CN] 我们为此浪费几百万 整个积极性都见鬼去了 Spur der Steine (1966)
- Would that get you more motivated?[CN] - 那是不是让你充满积极性 Unstable Fables: Tortoise vs. Hare (2008)
I'd say we're disadvantaged because you showed the initiative to apply.[CN] 要我说的话 因为你竞聘的积极性这么高 我们才是处于不利地位的人呢 Exam (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top