ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

积极

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -积极-, *积极*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive, #584 [Add to Longdo]
积极[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right.[CN] 他们会很积极 The Defiant Ones (1958)
He thinks and argues about them instead of moping.[CN] 他并不因此而闷闷不乐 而是积极思考,参与讨论 The Lodger (1944)
And become a positive newspaper.[CN] 要办成一份积极的报纸。 Scandal Sheet (1952)
I was an ordinary healthy guy, and she was an ordinary healthy girl.[CN] 我是个平凡普通的男孩 她是个健康积极的女孩 Detour (1945)
In athens, you were very energetically seeking his record in the relief commission archives.[CN] 在雅典,你前往救济委员会 积极寻找他的档案,为什么? The Mask of Dimitrios (1944)
He's got the fishing bug. He decided to stay a few more days.[CN] 你好像不是很积极地找个代替Sally的人 The Sleeping Tiger (1954)
I'm just a poor slob. Yeah, right.[CN] 我是个积极的人 Le Doulos (1962)
My old mother is still alive and is very active, in spite of her age.[CN] 我妈还健在 虽然年事已高但仍积极 Wild Strawberries (1957)
You seem to be so positive about this Keun case.[CN] 你似乎对这个库能的案子很积极 The Devil Strikes at Night (1957)
She has a wonderful vitality, a natural optimism... and that's the best medicine anyone can have.[CN] 她有无穷的活力和积极的心态... 这对她来说就是最好的药了 The Bells of St. Mary's (1945)
Progress, raises the attendance.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}还有好事等着你呢,积极上进,提高出勤率 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
And he will most certainly send a glowing report to Queen Victoria.[CN] 他很可能会向维多利亚女皇 回复积极的报告 The King and I (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top