ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

租借你的驴往返迦太基要多少钱? 惯例价给您 奥古斯丁

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -租借你的驴往返迦太基要多少钱? 惯例价给您 奥古斯丁-, *租借你的驴往返迦太基要多少钱? 惯例价给您 奥古斯丁*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much do you ask to lead a donkey to Carthage and back?[CN] 租借你的驴往返迦太基要多少钱? 惯例价给您 奥古斯丁 Augustine of Hippo (1972)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

租借 (zū jiè) () (de) ()往返 (wǎng fǎn)迦太基 (Jiā tài jī) (yāo)多少 (duō shǎo) (qián)惯例 (guàn lì)价给 () (nín) 奥古斯丁 ()

 


  

 
租借
 • (そしゃく) (n,vs) lease [EDICT]
 • (zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ) leasehold [CE-DICT-Simplified]
 • (zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ) leasehold [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (lǘ, ㄌㄩˊ) donkey [CE-DICT-Simplified]
往返
 • (おうへん) (n,vs) round trip [EDICT]
 • (wǎng fǎn, ㄨㄤˇ ㄈㄢˇ) to go back and forth; to go to and fro [CE-DICT-Simplified]
 • (wǎng fǎn, ㄨㄤˇ ㄈㄢˇ) to go back and forth; to go to and fro [CE-DICT-Traditional]
迦太基
 • (Jiā tài jī, ㄐㄧㄚ ㄊㄞˋ ㄐㄧ) Carthage [CE-DICT-Simplified]
 • (Jiā tài jī, ㄐㄧㄚ ㄊㄞˋ ㄐㄧ) Carthage [CE-DICT-Traditional]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
多少
 • (たしょう) (adj-no,adv,n) more or less; somewhat; a little; some; (P) [EDICT]
 • (duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ) number; amount; somewhat [CE-DICT-Simplified]
 • (duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙) how much; how many; which (number); as much as [CE-DICT-Simplified]
 • (duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ) number; amount; somewhat [CE-DICT-Traditional]
 • (duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙) how much; how many; which (number); as much as [CE-DICT-Traditional]
 • (qián, ㄑㄧㄢˊ) coin; money; surname Qian [CE-DICT-Simplified]
惯例
 • (guàn lì, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ) conventional [CE-DICT-Simplified]
 • (nín, ㄋㄧㄣˊ) you (formal) [CE-DICT-Simplified]
 • (nín, ㄋㄧㄣˊ) you (formal) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top