ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

科研

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -科研-, *科研*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科研[kē yán, ㄎㄜ ㄧㄢˊ, ] (scientific) research, #2,616 [Add to Longdo]
科研人员[kē yán rén yuán, ㄎㄜ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] (scientific) researcher [Add to Longdo]
科研样机[kē yán yàng jī, ㄎㄜ ㄧㄢˊ ㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] research prototype [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
科研[かけんひ, kakenhi] (n) ทุนวิจัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you see the Pacific Tech people?[CN] 太平洋科研所的人在一辆车上,你有看到吗? The War of the Worlds (1953)
- I'm looking for Pacific Tech people.[CN] 我在找太平洋科研所的人. The War of the Worlds (1953)
Technology also popped up.[JA] 科研の連中も... Attraction (2017)
- Go hand it over to forensics, just find out whose blood it is.[JA] - 科研に回せ 誰の血か調べさせよう Silent Hill: Revelation (2012)
They messed up the case of research projects[CN] 他們把科研計劃案搞砸了 Hra o jablko (1977)
Yeah, he works in some sort of institute.[CN] 是的 他在一个科研所工作 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
He is still in anaesthesia.[CN] 他还在开麻醉科研讨会 The Party (1980)
Have Pacific Tech monitor the drop. I'll have the area cleared all around.[CN] 要太平洋科研所观察原子弹落下情况 The War of the Worlds (1953)
He's our adviser in scientific research.[CN] 他是我们的下级科研工作者。 Gentlemen of Fortune (1971)
Well, you see, Ted's doing really well in his scientific research now, and I give him a good home.[CN] 好了,你看,泰德的表现非常出色 在他的科研现在, 我给他一个良好的家庭。 The Stepford Wives (1975)
The staff is overworked.[CN] 科研团队劳累过度。 Golem (1980)
- Ask him. He's back at Pacific Tech. - No, he's not.[CN] 他已经回到太平洋科研所了,你们去问他 他没回去,我们有去找他,但他没现身 The War of the Worlds (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top