ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

科学家

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -科学家-, *科学家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科学家[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scientist, #4,189 [Add to Longdo]
原子科学家[yuán zǐ kē xué jiā, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] atomic scientist; nuclear scientist [Add to Longdo]
原子科学家通报[yuán zǐ kē xué jiā tōng bào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Journal of Atomic Scientists [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of Germany's scientific wizards.[CN] 一个天才的德国科学家登场 Notorious (1946)
But some scientists are still more forgetful.[CN] 某些科学家也更加健忘 Baltic Deputy (1937)
Comrades! There are not many men of science here as yet...[CN] 同志们,我们现在还没有太多的科学家 Baltic Deputy (1937)
Scientists and military men are already agreed on that. Whatever it is, it's something real.[CN] 科学家和军人都一致认同 不管那是什么,这是真有其事 The Day the Earth Stood Still (1951)
I want to be a great scientist too![CN] 我也要成为伟大的科学家 Baltic Deputy (1937)
The great scientist has extended a hand to the proletariat![CN] 这位大科学家向无产阶级递出了橄榄枝 Baltic Deputy (1937)
Kind face, 60 years old, gray hair, deep crease in the forehead.[CN] 好像是个科学家 人挺和气 头发银灰色 前额皱纹很深 Notorious (1946)
Dedicatedtothememory of the great Russian scientist[CN] {\fn华文细黑\fs22\pos(185,220)\fscx90\fscy120\1cHC0C0C0}谨以此片纪念俄罗斯伟大的科学家 Baltic Deputy (1937)
Many scientists have tried to deliver science, from the yoke of the church and reaction... and to speak the language of the people.[CN] 许多科学家都努力传播科学 摆脱宗教的反动束缚 试图用人民自己的语言表达 Baltic Deputy (1937)
Thus far, scientists have refused to speak officially on just which planet, until they've had an opportunity to study the ship.[CN] 目前为止,科学家拒绝正式回答是哪个星球 直到他们有机会来研究飞船 The Day the Earth Stood Still (1951)
Restoration Mosfilm 1971 The end timings: Serdar202 @ KG[CN] -1920) 俄国达尔文主义自然科学家、 植物生理学学派创始人之一、杰出的科普作家。 Baltic Deputy (1937)
It's not the girl. It's these German scientists I'm worried about.[CN] 我担心的不是她 那个德国科学家 Notorious (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top