ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

神経質

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -神経質-, *神経質*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] ขี้กังวล

Japanese-English: EDICT Dictionary
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] (adj-na,n) nervousness; (being) highly strung; sensitiveness; neurotic; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The nervous girl is in the habit of chewing the end of her pencil.その神経質の少女はエンピツの端をかむ癖がある。
If people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.喫煙者にタバコを吸わせないと神経質になりいらいらしてしまう。
If people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.喫煙者はたばこを取り上げられると、神経質で怒りっぽくなる。
You are too sensitive to noise.君は騒音に神経質すぎる。 [M]
A nervous person will not be fit for this job.神経質な人はこの仕事には向かない。
Nervous people will scratch their heads.神経質な人は頭をかいたりするものだ。
When someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign they're cracking up.誰かがペンとかクリップのことで神経質になってきたら、それは気が触れ出したという立派な前触れである。
She seems to be nervous about her first class.彼女は最初の授業に神経質になっているようです。
She was quite nervous about her first flight.彼女は初めての飛行にたいへん神経質になっていた。
She was nervous before the entrance exam.彼女は入試を控えて神経質になった。
She was nervous before the entrance exam.彼女は入試を前にして神経質になっていた。
She is very nervous and is always ill at ease.彼女は非常に神経質でいつもおちつかない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm very neurotic. (MUSIC PLAYING ON RADIO) May I ask you a question?[JA] 神経質なの 質問していいかしら? The Graduate (1967)
This made the raccoons at headquarters very nervous.[JA] これはアライグマの時を作った 本社非常に神経質 Pom Poko (1994)
Insecure... neurotic, and emotional.[JA] "興奮""不安" "神経質"感情" The Italian Job (2003)
Oh, nothing. I was just a little nervous about coming over here.[JA] ここに来ることに 神経質になってたの Alvin and the Chipmunks (2007)
That's very unnerving.[JA] 神経質 A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
Don't get jittery, Luke.[JA] 神経質になるなよ ルーク Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
You must be so nervous about this game. You put everything into it.[JA] この試合の事で 少し神経質になってるんでしょう Brewster's Millions (1985)
You're a jittery little thing, aren't you?[JA] ずいぶんと神経質な おチビさんね? Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Why so uptight about protecting your house from intruders?[JA] なんでそんなに神経質なんだ 君の家を侵入者から守ってるんだぞ? A Scanner Darkly (2006)
Certainly.[JA] 我々も神経質に なってまして Chinatown (1974)
Ah, Homer i dont mean to be nervous perverted or anything. But if he falls.[JA] ああ、ホーマー私は神経質な変態か 何かだとは言っていないよ The Simpsons Movie (2007)
- "Insecure. " - "Neurotic. "[JA] - "不安" - "神経質" The Italian Job (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top