ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

社會主意不能剝奪 人類享受生活樂趣的權利

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -社會主意不能剝奪 人類享受生活樂趣的權利-, *社會主意不能剝奪 人類享受生活樂趣的權利*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Socialism must not exclude human pleasure from its program.[CN] 社會主意不能剝奪 人類享受生活樂趣的權利 WR: Mysteries of the Organism (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

社會 (shè huì)主意 (zhǔ yi)不能 (bù néng)剝奪 (bō duó) 人類 (rén lèi)享受 (xiǎng shòu)生活 (shēng huó)樂趣 (lè qù) (de)權利 (quán lì)

 


  

 
社會
 • (shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ) society [CE-DICT-Traditional]
主意
 • (しゅい) (n) main meaning; opinion; idea; aim; motive; gist; meaning [EDICT]
 • (zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙) plan; idea; decision [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙) plan; idea; decision [CE-DICT-Traditional]
不能
 • (ふのう) (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P) [EDICT]
 • (bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ) cannot; must not; should not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ) cannot; must not; should not [CE-DICT-Traditional]
剝奪
 • (bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ) deprive; expropriate; strip (of) [CE-DICT-Traditional]
人類
 • (じんるい) (n) mankind; humanity; (P) [EDICT]
 • (rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ) humanity; human race; mankind [CE-DICT-Traditional]
享受
 • (きょうじゅ) (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P) [EDICT]
 • (xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ) to enjoy (rights, benefits etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ) to enjoy (rights, benefits etc) [CE-DICT-Traditional]
生活
 • (せいかつ) (n,vs) living; life (one's daily existence); livelihood; (P) [EDICT]
 • (shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ) life; activity; to live [CE-DICT-Simplified]
 • (shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ) life; activity; to live [CE-DICT-Traditional]
樂趣
 • (lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ) delight; pleasure; joy [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
權利
 • (quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ) power; right; privilege [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top