ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碳酸钙

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碳酸钙-, *碳酸钙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碳酸钙[tàn suān gài, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium carbonate, #43,364 [Add to Longdo]
碳酸钙[chóng tàn suān gài, ㄔㄨㄥˊ ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium bicarbonate Ca(HCO3)2 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vegetable-Derived Glycerin and Talc.[CN] 碳酸钙 大豆卵磷脂 Calcium Carbonate, Soy Lecithin... Sausage Party (2016)
Variations in water flow and the air currents produce an infinite variety of forms, but all are created by the same process - the slow deposition of dissolved limestone.[CN] 水流和气流的变化 造就了千姿百态的溶洞地形, 但它们的形成过程都是一样的 都是由水溶碳酸钙缓慢沉淀而来 Caves (2006)
Calciet, CaCO3.[CN] Calciet,碳酸钙 One Shot (2014)
one may injured doctors use calcium carbonate from coral to mend our broken bones when we were sick chemical components from the reef may restore our health no place on earth holds greater potential for medical curers[CN] 在我们手上的时候 医生使用珊瑚里的碳酸钙来修复骨折 我们生病的时候 Coral Reef Adventure (2003)
This water is loaded with dissolved limestone and when it meets the air in the cave some of that is deposited as a mineral - calcite.[CN] 这些水中含有溶解的碳酸钙 当它与洞内空气接触时 其中的一些就会沉淀为一种矿物 Caves (2006)
Here, towers of calcium carbonate rise from the lake surface, creating a surreal landscape.[CN] 在这里碳酸钙盐塔高耸出湖面 形成了一片离奇的水上风景 North America (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top