ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

破鏡

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -破鏡-, *破鏡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破镜[pò jìng, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] broken mirror; fig. broken marriage; divorce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Break the mirror.[CN] 打破鏡子吧! Poltergeist III (1988)
It's--it's all a hypnotic-- it's about as stupid and idiotic as you hypnotizing that coffee cup through the mirror.[CN] 那全都只是催眠術 和上次打破鏡子的事一樣愚蠢 Poltergeist III (1988)
"I'll take your life!"[CN] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}暴風疾雨雷聲響 {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}鴛侶竟破鏡分釵 The Iron Crown (1972)
While others try to rebuild bridges using more intimate tactics.[CN] 當其他人試圖用親密策略 破鏡重圓之時 Save the Last Chance (2012)
At the end of the road... that I'm so familiar with.[CN] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}鴛侶竟破鏡分釵 The Iron Crown (1972)
Well, you can get back together with Carm if you want.[CN] 你隨時都可以 和卡蜜拉破鏡重圓 Rat Pack (2004)
Break the mirror.[CN] 打破鏡子吧 Poltergeist III (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top